news

blog

Warsztaty w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu

Opactwo tynieckie należy do najstarszych klasztorów w Polsce.

Ufundowany przez Kazimierza Odnowiciela w 1044 roku klasztor ulokowany został w zakolu rzeki Wisły, w bliskim sąsiedztwie miasta Krakowa. To piękne położenie na wzgórzu, nad Wisłą sprawia, że miejsce to jest bardzo chętnie odwiedzane. Jednak to co najbardziej przyciąga ludzi do Tyńca to możliwość oddychania benedyktyńską duchowością tuż przy żyjącej w klasztorze wspólnocie mnichów.

Warsztaty skryptorium zarówno z kaligrafii i iluminatorstwa wpisują się wspaniale w tradycję benedyktyńską. Kiedyś także w Tyńcu tętniło pracą skryptorium. Od 2008 roku wraz z rozpoczęciem działalności Benedyktyńskiego Instytutu Kultury w Tynieckim opactwie prowadzę regularnie warsztaty, które są jakby echem tej dawnej tradycji. Znów można spotkać tutaj pochylone nad pulpitami głowy.

Tyniec warsztaty 2023-24

WARSZTATY KALIGRAFII:


  • 27-29.10.2023 Wczesny gotyk
  • 19-21.01.2024 Gotyk – tekstura (textus quadratus)
  • 19-21.04.2024 Gotyk – rotunda

zapisy i szczegółowy program:

domgosci.benedyktyni.com 


 WARSZTATY ILUMINACJI:


  • 20-26.11.2023 Iluminacje z rękopisu Lindisfarne
  • 02-03.03.2024 Miniatura z psałterza: psalm 101(102) 
  • 13-19.05.2024 Miniatura z rękopisu muzycznego  Cantigas de Santa Maria
  • 22-28.07.2024 Maria Magdalena w przedstawieniu noli me tangere

zapisy i szczegółowy program:

domgosci.benedyktyni.com

Fundacja Chronić Dobro przy Opactwie Tynieckim:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

arrow-left powrót