news

blog

Podręcznik do kaligrafii „Piękna Litera”

Podręcznik do kaligrafii Piękna Litera powstał z inicjatywy mojej przyjaciółki Ewy Landowskiej. Zaprosiła mnie do tworzenia razem z nią podręcznika do kaligrafii, który przerodził się w projekt wielotomowy.

Piękna Litera jest odpowiedzią na liczne zapytania o materiały podręcznikowe i książkowe, z jakimi spotykałyśmy się od momentu rozpoczęcia naszej działalności edukacyjnej. W tamtym czasie książki takie wydawało się jedynie za granicą, a na język polski przełożone zostały dwie, może trzy, w dodatku nie do końca odpowiadające na zapotrzebowania osób chętnych, aby uczyć się kaligrafii. Piękna Litera powstała przede wszystkim dla tych, którzy chcą się nauczyć kaligrafii, a nie mogą wziąć udziału w kursie. Program nauki jest oparty na naszym doświadczeniu edukacyjnym.

W I tomie, który ukazał się w 2016 roku, zostały opracowane dwa style pisma: Ewa Landowska opracowała >italikę ja uncjałę . Oba style są stosunkowo proste do przyswojenia http://opelz-blog.de/bokstaven-h/index.html , a więc idealne dla tych, którzy zetkną się z kaligrafią po raz pierwszy.

W II tomie (2018) zdecydowałyśmy się na style, które w historii pisma są w pewnym sensie kontynuacją tych z pierwszego tomu: minuskuła karolińska jako kontynuacja uncjały (opr. B.B.) oraz kursywa angielska, czyli copperplate script jako kontynuacja italiki (opr. E.L.). Kolejny tom: pismo rondowe (opr. E.L.) oraz w 2022 bastarda gotycka (opr. B.B.).

W kolejnych tomach znajdą się kolejne style pisma, Piękna Litera jest więc z założenia wielotomowym podręcznikiem, z którego uważny odbiorca będzie mógł nie tylko nauczyć się kaligrafować wybranym stylem pisma, lecz także zrozumieć jak kształtowało się ono na przestrzeni wieków.

Autorką projektu książek jest pani Monika Wojtaszek–Dziadusz. Powstała nietuzinkowa książka, a tym samym zrealizowało się nasze marzenie aby nasza książka do kaligrafii miała także piękną formę. Nasz wspólny wysiłek został nagrodzony. Piękna Litera zdobyła wyróżnienie w 57 konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiękniejsze Książki Roku 2016

Więcej o Pięknej Literze możecie państwo przeczytać na stronie: www.pieknalitera.pl

arrow-left powrót