nouvelles

blog

Tyniec – Półuncjała irlandzka Księgi z Kells

22-24 marca 2019

22-24 marca

Marcowe warsztaty kaligrafii w Tyńcu

Tyniec – Półuncjała irlandzka Księgi z Kells

Marcowe warsztaty kaligrafii w Tyńcu

Zapraszam na warsztaty do opactwa Tynieckiego 22-24 marca 2019 roku

Temat : Półuncjała irlandzka Księgi z Kells

Oryginalne pismo stworzone przez mnichów iroszkockich. Chrześcijaństwo zainicjowane w Irlandii przez papieża w pierwszej połowie V wieku i kontynuowane przez św. Patryka zaowocowało powstaniem bogatego życia monastycznego na zielonej wyspie irlandzkiej. Mnisi adaptują w specyficzny sposób pisma z kontynentu, nadając im nową formę, która będzie długo rozpoznawanym stylem iroszkockich kodeksów; zarówno tych powstałych na wyspie, jak i tych przepisywanych w klasztorach ich fundacji poza Irlandią. Najpiękniejszym przykładem tego stylu pisma jest Księga z Kells; na skrybach, którzy przepisywali to arcydzieło, będziemy się wzorować.

Zapraszam

Zapisy na warsztaty w Benedyktyńskim Instytucie Kultury:

tel. (12) 688 5 450

mail: rezerwacje@jg.benedyktyni.com

arrow-left retour