news

blog

Film o powstawaniu rękopisów zrealizowany dla Tyńca

w ramach wystawy czasowej w klasztornym skryptorium.

 

Dla tej pięknej wystawy zrealizowany został film, który w skrócie opowiada o tym, jak powstawała rękopiśmienna, iluminowana karta.

 

Do tego projektu wybraliśmy kartę z początkiem psalmu 1, która ozdobiona jest iluminowanym inicjałem B. Na filmie pokazane są poszczególne etapy: przycięcie pergaminu, przygotowanie go do pisania i malowania, przycięcie pióra, liniowanie karty, przygotowanie pigmentów, pisanie tekstu gęsim piórem, złocenie, a w końcu iluminowanie całej karty.

 

Film wyreżyserował i zrealizował Marcin Gęsiarz w rekordowym tempie. Wspaniała była to praca, którą wykonaliśmy wspólnie w Opactwie Tynieckim. Film towarzyszy wystawie czasowej w klasztorze.

 

Na wystawę zaprasza Fundacja Chronić Dobro do klasztoru w Tyńcu:

 

W klasztornych skryptoriach przez wieki wykonywana była iście „benedyktyńska praca”, wymagająca od skrybów wiele cierpliwości i dokładności. Z jednej strony była to praca nobilitująca, gdyż wymagała wysoko cenionych umiejętności i pozostawał po niej trwały ślad. Z tego względu zalecano, by skrybami zostawali mnisi pokorni. Z drugiej strony była pracą męcząca, na którą narzekano, nawet na marginesach przepisywanych dzieł, jak w zachowanych, słynnych słowach: „pracują trzy palce, a trudzi się całe ciało”.

 

Wśród skomplikowanych losów Europy, wśród wojen i pożóg, to klasztorne biblioteki okazały się najwierniejszym depozytariuszem wiedzy i przechowały książki do czasów https://www.gotouniversity.com/antibiotics/index.html , gdy wynalazek druku, a następnie kolejne technologie, pozwoliły na nieograniczone zwielokrotnianie tekstu.

 

A czy współcześnie, mając tak łatwy i tani dostęp do słowa pisanego, potrafimy jeszcze docenić pracę średniowiecznych skrybów i spuściznę, którą nam przekazali?

 

Wystawa czynna codziennie od 26 kwietnia 2018 do 5 kwietnia 2019

 

arrow-left powrót