news

blog

Warsztaty w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu

Opactwo tynieckie należy do najstarszych klasztorów w Polsce. Ufundowany przez Kazimierza Odnowiciela w 1044 roku klasztor ulokowany został w zakolu rzeki Wisły, w bliskim sąsiedztwie miasta Krakowa.

To piękne położenie na wzgórzu, nad Wisłą sprawia, że miejsce to jest bardzo chętnie odwiedzane. Jednak to co najbardziej przyciąga ludzi do Tyńca to możliwość oddychania benedyktyńską duchowością tuż przy żyjącej w klasztorze wspólnocie mnichów.

Warsztaty skryptorium zarówno z kaligrafii i iluminatorstwa wpisują się wspaniale w tradycję benedyktyńską. Kiedyś także w Tyńcu tętniło pracą skryptorium. Od 2008 roku wraz z rozpoczęciem działalności Benedyktyńskiego Instytutu Kultury w Tynieckim opactwie prowadzę regularnie warsztaty, które są jakby echem tej dawnej tradycji. Znów można spotkać tutaj pochylone nad pulpitami głowy.

 

Harmonogram warsztatów

 

marzec 2021– kwiecień 2022

 

28 marca-3 kwietnia 2021 Słynne rękopisy: inicjały z Księgi z Kells (grupa pełna)

16-22 maja 2021 warsztaty iluminacji: Romańskie inicjały Biblii z Burry St. Edmunds w Suffolk – świetne dla początkujących!

18-24 lipca 2021 warsztaty iluminacji Miniatury świata: Etiopia

25-27 listopada warsztaty kaligrafii

12-18 grudnia warsztaty iluminacji: strona IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

20-22 stycznia warsztaty kaligrafii

20-26 marca warsztaty iluminacji miniatura Zwiastowania

21-23 kwietnia warsztaty kaligrafii:

 

 

zapisy i szczegółowy program:

www.kultura.benedyktyni.com

Fundacja Chronić Dobro przy Opactwie Tynieckim:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

arrow-left powrót