Prezenty

Z okazji urodzin, imienin, ważnych życiowych wydarzeń, będące wyrazem wdzięczności lub po prostu wynikające z potrzeby obdarowania.

 • Ślub
 • Podziękowania dla rodziców Ważne, płynące z serca słowa, którymi , w dniu waszego ślubu chcecie podziękować rodzicom za miłość. Wykonane pięknym kaligraficznym pismem z malowanymi dekoracyjnymi inicjałami będą dla waszych rodziców cenną pamiątką
 • Prezenty ślubne:
  • Pamiątki ślubu:
  • Kartka z życzeniami ślubnymi,
 • Zaproszenia:
  • Kaligrafia imion i nazwisk zaproszonych gości (także na kopertach),
  • Ręczne wypisywanie całości zaproszeń pismem kaligraficznym
  • Projekt zaproszenia
 • Chrzest:
  • Pamiątki chrztu – jako prezent i nie tylko: w postaci np. kaligrafowanego imienia, daty chrztu i osoby patrona lub ozdobione dowolną dekoracją lub ilustracją.
 • Komunia:
  • Pamiątka I Komunii
  • Wpis do księgi ofiarowanej jako prezent np. do Biblii lub modlitewnika
 • Projekty kart tytułowych kronik, ksiąg pamiątkowych – w formie wpisu na pierwszej stronie kroniki/księgi pamiątkowej - wpis zawierający np. motto, sentencję wraz z iluminowaną ilustracją
 • Kaligrafowane imię z ilustracją pasji, zainteresowań, cechy charakterystycznej danej osoby
  idealny prezent z okazji imienin, urodzin, narodzin dziecka, jako pamiątka chrztu
 • EXLIBRISY, DEDYKACJE– kaligrafowana dedykacja na pierwszej stronie książki, (możliwość dodania dekoracji malarskiej, ilustracji itp.),
 • PODZIĘKOWANIA: 
  • dla rodziców z okazji ślubu,
  • dla pracownika,
  • dla lekarza,
  • dla nauczyciela, wychowawcy – propozycja m.in. dla komitetów rodzicielskich,
  • dla promotora,
  • dla osób zasłużonych,
  • dla ważnych osobistości,
  • dla osób, którym w szczególny sposób chcemy podziękować.
 • Kartki okolicznościowe – urodziny, imienny, święta, ślub, narodziny dziecka:
  • W formie oryginału: Unikatowe, ręcznie wykonane, przeznaczone dla konkretnej osoby -(spersonalizowane poprzez wpisanie imienia/nazwiska/daty urodzin/liczby lat/, opatrzone ilustracją dopasowaną do osoby obdarowanego – związaną z jego zainteresowaniami/hobby/aktywnością/zawodem lub innymi cechami charakterystycznymi, związanymi z daną osobą)
  • W formie projektu do powielania techniką maszynową: przeznaczony dla określonej grupy osób/podmiotów, propozycja np. dla firm – przygotowanie projektu kartki świątecznej przeznaczonej dla klientów lub kooperantów firmy
 • Kaligrafowany wiersz, tomik poezji, sentencja
 • LISTY

ZREALIZUJ SWÓJ POMYSŁ Propozycje są nieomal nieograniczone pod warunkiem, że prezent związany jest ze SŁOWEM, powstaje wokół SŁOWA, SŁÓW; tych ważnych, najważniejszych, a może przeciwnie banalnych czy kontrowersyjnych, ale dla Ciebie istotnych.

Słowo połączone z dekoracją. Kaligrafia i iluminacje. Wyraz iluminare pochodzi od łacińskiego Lux, czyli światło. Iluminować słowo, zdanie, tekst czyli wydobywać z cienia, oświetlać. W średniowieczu dekorator, ilustrator kodeksu nazywany był iluminatorem – czyli tym, który przez barwy wydobywa światło, znaczenie dekorowanych słów...

 

powrót