Lato 2016

 

W tym roku  wędrujące skryptorium rozpoczyna swoją wędrówkę na południu Polski w opactwie tynieckim.
Serdecznie zapraszam na moje warsztaty letnie! Podaję poniżej cały harmonogram.


LIPIEC:

 Tyniec: 4- 8 lipca warsztaty iluminatorskie

Miniatura: Chrzest Chrystusa

 

 Chrzest Chrystusa w Jordanie od zarania Kościoła jest jedną z najważniejszych tajemnic. Ojcowie kościoła od początku nauczali, że jest on zapowiedzią i pierwowzorem sakramentu chrztu. Dlatego też scena ta bardzo chętnie przedstawiana była przez artystów pracujących w różnych technikach już od okresu wczesnochrześcijańskiego.  Również iluminatorzy często sięgają po ten temat, dlatego miniatury ze sceną Chrztu Pańskiego są liczne. W okrągłą rocznicę Chrztu Polski, kiedy rozważamy tę tajemnicę, proponujemy pracę nad pięknym przedstawieniem chrztu Chrystusa wyjętym z iluminowanego kodeksu średniowiecznego.

zapisy i info: tynieckie warsztaty

  JASIONA: 7-12 lipca warsztaty kaligraficzne z rekolekcjami wokół Słowa Bożego

 

 

  zapisy i info: warsztaty w Jasionej

 

SIERPIEŃ:

  PERUGIA: 06-13 sierpnia Warsztaty iluminacji

miniatura ze św. Klarą

 Święta Klara, ukochana córa duchowa św. Franciszka, inicjatorka wspólnoty Ubogich Panien, która przekształciła się później w zakon Klarysek. Jako młoda dziewczyna zafascynowana była Bożym Szaleńcem Ewangelii św. Franciszkiem. Fascynacja przerodziła się w głęboką więź ze świętym, który stał się Mistrzem jej życia duchowego. Przeżyła 42 lata w klasztorze san Damiano, którego była przełożoną.

 W miniatorstwie jej wizerunki pojawiają się często w parze ze świętym Franciszkiem. Jest przedstawiana w zakonnym stroju z lampką oliwną i książką w ręku. Lampka odnosi się do jej imienia, które oznacza w łacinie – jasna, czysta. Często św. Klara ukazywana jest  z lilią, która symbolizuje jej dziewictwo. Spotyka się też przedstawienia z pastorałem, który odnosi się do jej funkcji jako matki przełożonej klasztoru.

 Ponieważ w czasie naszych warsztatów przypada wspomnienie św. Klary, na zajęciach pochylimy się nad miniaturą z jej wizerunkiem.

 

 zapisy i info: warsztaty w Perugii

 PERUGIA: 13-20 sierpnia

miniatura z królem Dawidem

 Jedną z najbardziej popularnych i najczęściej przepisywanych w średniowieczu ksiąg biblijnych była Księga Psalmów. Każda wspólnota zakonna oprócz pełnej Biblii musiała mieć w swojej bibliotece także Psałterz. Psalmami modliły się codziennie rzesze osób duchownych i świeckich, recytując z małych książeczek te same święte wersety. Księga Psalmów, której autorstwo przypisywano słynnemu królowi Dawidowi była często iluminowana. Pierwszy psalm rozpoczynający psałterz zaczyna się po łacinie od słów „Beatus vir qui…” (błogosławiony mąż, który…). Bardzo często ta litera była pięknie iluminowana, a w jej formę wpisywano postać króla Dawida grającego na różnych instrumentach: harfie, lirze, dzwonkach, czy innym średniowiecznym instrumencie.

 

Na warsztatach wykonamy taki właśnie wizerunek muzykującego króla Dawida. Miniaturze może towarzyszyć wykaligrafowany fragment ulubionego psalmu (dla znających kaligrafię) lub przynajmniej jeden werset z psalmu, który dokomponujemy do wizerunku (dla niemających doświadczenia w kaligrafii).

zapisy i info: warsztaty w Perugii

 TYNIEC: 28 VIII–01 IX 2015 Miniatury świata: Armenia

 

 

 

 Według przekazu legendarnego Armenia jest pierwszym krajem, który przyjął chrześcijaństwo jako religię narodową. Dzięki działalności św. Grzegorza Odnowiciela, już w 301 król Armenii Tirydates III miał przyjąć chrzest i zezwolić chrześcijanom na swobodne wyznawanie wiary. Zaledwie 100 lat później mnich Mesrop Masztoc stworzył od podstaw alfabet ormiański, co przyczyniło się do bujnego rozwoju kultury, owocującego wieloma wspaniale iluminowanymi kodeksami. Na warsztatach wykonamy miniaturę z jednego z takich właśnie kodeksów.

 info i zapisy: tynieckie warsztaty

 

                                                        fot. Jakub Hwastek

ZAPRASZAM SERDECZNIE!

 

 

powrót