news

blog

Tyniec – warsztaty iluminatorstwa 

1-5 kwietnia 2019

1-5 kwietnia 2019

Kwietniowe warsztaty iluminacji Miniatura: Tłumacz Księgi – miniatura ze św. Hieronimem

 

Na warsztatach malować będziemy miniaturę wyobrażającą świętego Hieronima przy pracy nad swoim największym dziełem, tłumaczeniem Biblii z języków greckiego i hebrajskiego na łacinę, znanym jako Wulgata.

 

Św. Hieronim – wybitny uczony, urodzony w 347 r. w Strydonie. Kształcił się w Rzymie w zakresie retoryki i filozofii, następnie odbył wiele podróży, pogłębiając swoją wiedzę, m.in. do Trewiru, Akwilei, Antiochii w północnej Syrii. Przez parę lat prowadzi pustelnicze życie niedaleko Antiochii. W 378 roku otrzymuje święcenia kapłańskie. Następnie udaje się do Konstantynopola, a po czterech latach wraca do Rzymu, gdzie wkrótce rozpoczyna pracę nad tłumaczeniem Pisma Świętego, zachęcony przez papieża Damazego, który podziwia jego głęboką znajomość języków biblijnych. Po śmierci papieża przenosi się do Betlejem, gdzie kontynuuje pracę. Nowy Testament kończy jeszcze w Rzymie, natomiast prace nad Starym Testamentem trwają ok. 14 kolejnych lat. Hieronim tłumaczy tekst biblijny, korzystając z oryginałów zapisanych w językach hebrajskim, aramejskim i greckim oraz z ważnych tłumaczeń greckich i łacińskich.

 

W ikonografii św. Hieronim przedstawiany jest najczęściej albo jako pustelnik, albo przy pracy jako piszący przy pulpicie.

 

Zapraszam:

Osoby, które fascynuje piękno średniowiecznej dekoracji książki rękopiśmiennej; bez względu na wiek oraz doświadczenie plastyczne.

Zapisy na warsztaty w Benedyktyńskim Instytucie Kultury:

tel. (12) 688 5 450

mail: rezerwacje@jg.benedyktyni.com

 

arrow-left powrót