news

blog

Warsztaty na Pen show Poland

14 kwietnia 2019

14 kwietnia

Katowice – warsztaty na Pen show Poland

Warsztaty na Pen show Poland 2019

Jak co roku do Katowic zjeżdżają wielbiciele starych i nowych piór oraz wszystkich akcesoriów związanych z odręcznym pisaniem. W ramach tej imprezy, skupiającej wystawców z różnych krajów, będę prowadzić w niedzielę warsztaty kaligrafii.

Temat: Bastarda – późnośredniowieczne pismo które łączy w sobie cechy pisma kaligraficznego i kursywnego. Eleganckie w swoich charakterystycznych wydłużeniach pochylonych liter f i długiego s. Daje możliwości pisania bardzo płynnego i dość szybkiego z zachowaniem czytelności i pięknej formy.

Zapraszam!

Niedziela 14 kwietnia godz. 13.15-14.15

arrow-left back